نمونه طراحی سایت ورزشی

نمونه طراحی سایت ورزشی

برای تیم ورزشی پارکور اکباتان به نام (اکباتان پارکور)

بازدید از سایت

اکباتان پارکور یکی از اولین تیم های پارکور ایران می باشد. آغاز فعالیت این گروه از سال ۱۳۸۶ است.

نمونه طراحی سایت ورزشی

موسس این تیم آقای نادر عسگری می باشد که در این زمینه زحمت های فراوانی کشیده است.
از جمله فعالیت های تیم اکباتان پارکور تاسیس اولین باشگاه تخصصی پارکور و فریرانینگ، کلیستینیکس، و کراسفیت می باشد.

نمونه طراحی سایت ورزشی

نمونه های بیشتر

سایت فروشگاهی پرهم
نمونه طراحی سایت شرکتی